#Icon Award

Takei Receives Icon Award

George Takei received the Icon Award at the 2015 Unforgettable Gala on Saturday evening. The Unforgettable Gala was created by James Ryu,...